افزایش استفاده ازسولرهای خورشیدی در سراسر کشور برای تولید انرژی برق Reviewed by Momizat on . صفحات خورشیدی انرژی برقی که بنام «سولر» شهرت یافته، روشنایی رابه خانه های بیش از 60 درصد قریه جات افغانستان آورده است. در شهر کابل 15 فیصد مردم از برق خورشیدی ا صفحات خورشیدی انرژی برقی که بنام «سولر» شهرت یافته، روشنایی رابه خانه های بیش از 60 درصد قریه جات افغانستان آورده است. در شهر کابل 15 فیصد مردم از برق خورشیدی ا Rating:

افزایش استفاده ازسولرهای خورشیدی در سراسر کشور برای تولید انرژی برق

افزایش استفاده ازسولرهای خورشیدی در سراسر کشور برای تولید انرژی برق

صفحات خورشیدی انرژی برقی که بنام «سولر» شهرت یافته، روشنایی رابه خانه های بیش از ۶۰ درصد قریه جات افغانستان آورده است.

در شهر کابل ۱۵ فیصد مردم از برق خورشیدی استفاده می‌نمایند. براساس گزارشات درتمامی شهرها و تعدادی ازقریه جات استفاده از تکنالوژی برق افتابی رایج شده است.

باگذشت یازده سال ازحضور جامعه جهانی هنوز هم ۷۰درصد مردم افغانستان برق شهری متداوم ندارند واین موضوع یکی از مشکلات بزرگ مردم ودولتمردان این کشور محسوب میشود هرچند تلاش های به منظور ایجاد واعمار بندهای تولید برق صورت گرفته ولی تاکنون یک مرکز قوی تولید برق در کشور به بهره برداری سپرده نشده است.

در جریان شش سال اخیر نبود برق درشماری از مناطق درغرب کشور هم باعث شد تا مردم از صحفات خورشیدی برای تولید برق ورشنایی خانه های خود استفاده کنند.

DSC_0416کمتر خانواده دهای را میتوان یافت که استفاده از صفحات خورشیدی را تجربه نکرده باشند.

آنان بنا به وضعیت اقتصادی شان تنها برای روشنایی خانه وتماشای برنامه های تلویزیونی اکتفا میکنند.

به باور مردم قریه جات، صفحات خورشیدی توانسته درکنار کمک به اقتصاد آنان زندگی آنان را نیز تعقیر دهد.

هم اکنون در بازارهای افغانستان سولرهای خورشیدی ازکشورهای چین، آلمان و هند وارد می شوند. از جمله درغرب کشور ۳۲ شرکت وارداتی مسئولیت پخش این صحفات را به بخش های زیادی از کشور برعهده گرفته اند.

به باور وارد کنندگان، شش سال قبل مردم کمتر آشنایی با صحفات خورشیدی داشتند که با استفاده ازاین تکنالوژی درمیان روستاییان، اکنون پنجاه درصد افزایش فروش تنها دربخش صفحات قوی تر به منظور آبیاری مزارع رونما شده است.

درهمین راستا اداره محیط زیست درغرب افغانستان، استفاده از صفحات خورشیدی را گامی بهتر درجهت بهبود وضعیت محیط زیست میداند. آنان معتقد اند که این روند تا ده سال آینده درکاهش قطع درختان جنگلات طبیعی هم تاثیرگذار خواهد بود.

ازسوی دیگردراین اواخر شهرداران ولایات غربی کشورنیز برای روشنایی خیابان ها ازچراغ های آفتابی استفاده کرده اند که از جمله میتوان به شهرهای فراه ، غور نیمروز وهرات اشاره نمود.

در همین حال گزارشها نشان میدهند که حضور جامعه جهانی به منظورتوجه به بهبود وضعیت زندگی مردم درافغانستان درکنار تامین امنیت موفق نبوده است.

براساس آمار نهاد های غیر دولتی درافغانستان هنوز هم ۶۰ درصد افغانها برق قوی و متداوم ندارند واین نبود انرژی برق، یکی از مشکلات بزرگ شهروندان و همچنان دولتمردان این کشور محسوب میشود.

برق تولید شده در داخل کشور بسیار ناچیز است و گفته میشود تنها ۱۰ فیصد از مردم ازاین نوع برق استفاده میکنند و آن هم فقط درشهر و بسیار محدود.

درهمین حال وقتی که استفاده افغانها از برق آفتابی گسترش قابل ملاحضه ای یافته است،  گزارش اداره هوا شناسی افغانستان هم نشان میدهد که ۳۰۰ روز از سال هوا در اکثر مناطق کشور افتابی بوده ودر صورت کاهش قمیت ،استفاده از صفحات خورشیدی بهترین راه برای متقاضیان برق درافغانستان به حساب می آید.

حق کاپی برای مجله افق محفوظ است و هرگونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

Scroll to top